VÅR MISSION

ETT REDSKAP FÖR ATT HJÄLPA DIG ATT HANTERA DIN SITUATION

SoundSleep är en app som har skapats av Passion For Life Healthcare (tillverkarna av Snoreeze) och Sheffields universitet i England. Appen upptäcker snarkningar och andningsuppehåll, ger användbara rapporter och råd som kan minska din snarkning.

VÅRT UPPDRAG – ATT BEHANDLA SÖMNSTÖRD ANDNING

SoundSleep är fritt tillgänglig i App Store och Google Play Store. Det finns inga annonser eller lagringsbegränsningar, inget att betala senare för att få fortsätta använda appen. Vi gjorde appen gratis att använda så att vi kan lära oss mera om snarkning och sömnstörd andning. Detta hjälper oss att ta fram bättre produkter för att stödja människor i hur de kan hantera sin situation.

HÖG TEKNOLOGI, LÅG RISK

Andra snarkappar spelar in varje ljud som hörs under natten, räknar alla ljud som ”snarkningar”. SoundSleeps innovativa maskininlärande algoritm är tränad att känna igen de unika akustiska egenskaperna hos snarkningar och andningsuppehåll. Appen spelar inte in under hela natten, den analyserar bara ljudsignalen och rapporterar snarkningar och andningsljud. Detta betyder – förutom att rapporteringens noggrannhet blir bättre – att inga inspelningar lagras, vilket garanterar integritet i sovrummet.

STORA DATAMÄNGDER, BÄTTRE HÄLSOVÅRD

När du laddar ner appen frågar vi inte efter ditt riktiga namn eller någon personlig identifierbar information annan än din e-postadress. Vi frågar efter viss profilinformation – som ålder, längd och vikt – eftersom vi vet att dessa faktorer har påverkan på snarkning och du kanske vill beakta dem när du hanterar din situation.

Vi anonymiserar data från alla som använder appen, och genomför analyser för att få insikt om hur vi kan göra appen bättre.

UTVECKLAD I SAMVERKAN MED ANVÄNDARE

När vi tog fram denna app rådfrågade vi snarkare, deras sängkamrater och sjukvårdspersonal. Först för att få förståelse om vilka slags data som skulle vara användbara och sedan för att testa prototypversionerna av appen genom dess hela utvecklingscykel. Denna input hade stor betydelse för utformningen av appens utseende och funktion. Det var inte förrän våra testanvändare var helt nöjda med att appen var lätt att använda, enkel att förstå och effektiv när det gällde att hantera snarkningar som vi gjorde den tillgänglig för alla.

Något att tänka på …

SoundSleep är en friskvårdsapp. Den har utvecklats av ett företag som följer ISO 13485 standarden (alla viktiga saker) och som är känt för att tillverka medicintekniska produkter. Tänk på att den information som ges inte är avsedd att ge några medicinska råd. För att få personlig rådgivning ska du kontakta din läkare.