Lär dig mer

Snarkningstid

Denna siffra är den del av natten som du tillbringar med att snarka, mätt i procent. För att beräkna detta har vi räknat hur många 10-sekundersintervaller i din analys som innehåller snarkningar. Till exempel: om du snarkade en gång var tionde sekund under hela natten skulle din procentsiffra visas som 100 procent.

Snarkningens intensitet

Snarkningens intensitet ger en siffra mellan 0 och 100, baserat på hur högt och hur ofta du snarkar. Ett tyst rum räknas som 0, en mycket hög snarkning räknas som 100. Denna siffra länkas till siffran för snarkningstid. All snarkning som pågår under mer än 8 sekunder under ett 10-sekundersintervall får siffran 100, och vid ingen snarkning alls blir siffran 0. Din snarknings intensitet beräknas som genomsnittet av dessa två siffror inom ett 10-sekundersintervall. Grafen i appen visar hur dessa värden i 10-sekundersintervallen ser ut under en 15-minutersperiod.

Breathing Disruption Index (BDI)

Breathing Disruption Index (BDI) är relaterat till AHI (Apné Hypopné Index)

BDI indikerar hur många gånger per timme du i genomsnitt hade andningsuppehåll eller svårigheter att andas under natten. Vi beräknar detta genom att notera antalet tillfällen med apnéer eller hypopnéer och dividerar siffran med hur lång inspelningen var. Detta genererar ett antal apnéer/hypopnéer per timme. Allt som är färre än fem tillfällen per timme rapporteras som ”<5” – detta är normalt och inget att bekymra sig över. Allt över 60 tillfällen per timme rapporteras som ”>60” – detta är den högsta siffran som BDI kan ge.