INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicyn förklarar datainsamling och dataanvändning gällande SoundSleep mobilapp (”SoundSleep”) som har utvecklats av Passion for Life Healthcare (UK) Limited (PFLH”).

Såvida inget annat anges är PFLH personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde gällande data som samlas in genom SoundSleep.

Om du använder SoundSleep samlar vi in och lagrar följande information:

 • Din e-postadress
 • Användarnamn
 • Lösenord
 • Kön
 • Födelseår
 • Längd
 • Vikt
 • Självrapporterade (frivilligt) data som är relaterade till sådant som skulle kunna ha påverkat din snarkning (till exempel vad du åt, drack, använde för att behandla din snarkning)
 • Korta ljudinspelningar från varje natts analys – exempel på din snarkning
 • Data som beskriver kvantitet, volym och snarktid från varje natt

Det är vår intention att se till att leva upp till principerna om dataminimering. Det betyder att vi endast samlar in data som är nödvändiga för att SoundSleep ska fungera korrekt och för att vi ska kunna leverera tillhörande service. Det är därför inte möjligt att avstå från att lämna dessa data. Ditt samtycke till att vi får processa dina personliga data av de specifika anledningar som beskrivs i policyn är den lagliga grunden till vilken vi genomför dataprocesshantering av dessa data. Samtycke till denna användning kan (endast) tas tillbaka genom att du avslutar ditt konto (se nedan). Om anledningen till datainsamlingen ändras kommer du att informeras om detta och får ge samtycke på nytt.

När du laddar ner, installerar och kompletterar registreringen av SoundSleep och använder appen. I våra servicevillkor frågar vi efter din tillåtelse att använda data i enlighet med denna integritetspolicy och du ger din tillåtelse genom att komplettera registreringsprocessen för denna app. Om du inte tillåter detta SKA DU INTE KLICKA I ”JAG SAMTYCKER” ELLER REGISTRERA NÅGOT KONTO.

 • För att kontrollera hur SoundSleep fungerar.
 • För att ge dig förslag i appen samt information om din snarkning och hur du kan minska den.
 • För att svara på dina frågor, vid återkoppling eller för att meddela dig om det uppstår en allvarlig hälsorisk med någon av de produkter du har köpt av oss.
 • För att dokumentera och undersöka återkoppling på användandet av våra produkter, inklusive klagomål.
 • För att genomföra forskning om snarkning, till exempel möjliga orsaker, effekten av behandlingar, variation i ljudmönster (OBS – data som används för forskning anonymiseras först).

Om du har valt att få marknadsföringserbjudanden från oss:

 •  För att skicka dig information och erbjudanden som är relaterade till våra produkter
 •  För att skicka dig inbjudningar till att delta i undersökningar som är relaterade till våra produkter.

Vi kommer aldrig att dela dina personliga data med utomstående av marknadsföringsskäl Varje kommunikation har en länk om att avstå.

Dina data kommer aldrig att delas utan din tillåtelse.

Om det osannolika skulle inträffa att det sker något intrång i datasekretessen kommer vi att kontakta dig genast och ta varje rimligt steg för att begränsa potentiellt skadliga konsekvenser till följd av intrånget.

Data kommer att lagras och processas av PFLH. Anonymiserade data kan också processas och lagras av våra forskningsparter, vilket betyder parter som arbetar tillsammans med PFLH för att forska om snarkning och annan sömnstörd andning.

Forskningsparter får endast tillgång till de data som behövs för forskningen. Om data ska processas av våra forskningsparter kommer dessa data att skickas till dem i ett format som skyddar din anonymitet.

Även om SoundSleep inte är en produkt som ingår i EU:s medicinteknikdirektiv kommer våra data inte att lagras och processas genom PFLH och dess forskningsparter längre än vad som krävs enligt ISO 13485 2016 Medicintekniska produkter. ”Organisationen ska behålla registren under en tidsperiod som minst motsvarar den medicintekniska produktens livslängd, enligt organisationens definition, men inte mindre än två år från det datum då produkten lanserades av organisationen eller det som har specificerats av relevant regulatorisk myndighet”. När denna tidsperiod har gått ut kommer dina data att raderas permanent från alla de databaser där de har lagrats.

All data processas lokalt i din mobiltelefon. Den mesta ljuddata som processas lokalt på din mobiltelefon analyseras och slängs kontinuerligt under natten. Av allt ljud som processas I din mobil lagras endast korta inspelningar (lokalt och på servrar långt borta) tillsammans med resultaten av analyserna (snarktid och -volym) samt övriga personliga data som har definierats ovan.

På PFLH ser vi mycket seriöst på dina data och deras säkerhet. SoundSleep-appen följer EU GDPR 2018 och andra tillämpliga regulatoriska krav. När det gäller processande och lagring av dina data använder vi certifierade och säkra molnlösningar från Google och Microsoft, vilka använder standardiserade protokoll för datakryptering i överföring och vila.

App-data processas av Google i en Firebase-server med placering i Västeuropa och grundinställningen för Firebase-lagring av användardata och formulär också lokaliserad i EU. Anonymiserade data som exporteras från Firebase för forskningsändamål och identifierbara data som exporteras för kundservice-ändamål kommer att lagras i Microsoft Sharepoint respektive Microsoft Dynamics, inom EU. Data kan inte överföras till länder utanför den europeiska ekonomiska zonen utan skriftlig tillåtelse från PFLH. Om några förändringar krävs i lagringen av dina data och placeringen av datacenter där dina data lagras kommer vi att meddela dig i enlighet med detta.

Enligt GDPR har du rätt att säga nej till behandlingen av dina personliga data. Du har också rätt att kräva att du inte omfattas av beslut enbart baserat på automatisk behandling, inklusive profilering, vilket ger lagliga effekter som angår dig eller på liknande sätt signifikant påverkar dig. Vi välkomnar att du tar kontakt med oss angående detta om du har andra frågor angående vår integritetspolicy eller användningen av din information. Kontakta oss även gärna för att rapportera all kännedom om att något barn har tillgång till appen och matar in personliga data utan föräldrars tillåtelse.

Du kan kontakta vår dataskyddshandläggare via [email protected] eller genom att skriva till:

PFLH Data Protection Officer
Passion for Life Healthcare (UK) Limited
HQ 5th Floor, Nicholas Street,
Chester CH1 2NP
Storbritannien

Du kommer att behöva kunna ge information som gör att vi kan bekräfta din identitet. När vi har fått all information för att kunna svara på din begäran kommer vi att ge dig information så snart som möjligt och alltid inom en månad efter att vi har mottagit din begäran.

I enlighet med Dataskyddslagen och Förordningen om sekretess för elektronisk kommunikation har du som användare rätt att få tillgång till, slänga, rätta till och flytta dina data. När du loggar in på ditt app-konto har du tillgång till din profildata och rapporterna från dina snarkningar från varje natts analys. Om du inte vill att dina data ska behandlas mer har du som användare när som helst rätt att dra tillbaka ditt samtycke utan att detta påverkar behandlingens laglighet, baserat på samtycket före borttagandet. Genom SoundSleep kan du även göra förändringar för att dina data ska vara korrekta och uppdaterade.

Om du av någon anledning, och efter att du har rest frågan med vår dataskyddshandläggare, känner någon oro över dina data, har du rätt att framföra klagomål till din lokala övervakningsmyndighet.

Denna information kommer att uppdateras från tid till annan för tillförsäkran om att den fortfarande är uppdaterad och återspeglar hur och varför vi använder dina personliga data samt nya lagliga krav.