Användarinstruktioner v.2.0.0 för SoundSleep v.2.1.1​
Datum: 3 november 2022​

Vem är appen avsedd för?​

SoundSleep is är en mobilapp utformad för att användas av vuxna, för att hjälpa till att hantera snarkning och andningsuppehåll i sömnen. ​

Kompatibla system​

SoundSleep är kompatibel med Android 7.0+, och iOS 12.0+​

Användarinstruktioner​

SoundSleep kan hjälpa dig att hantera snarkning genom att:

1) visar allvarligheten och omfattningen av dessa tillfällen i ett Breathing Disorder Index (relaterat till AHI index – Apné Hypopné Index).
2) Ger rapporter och förslag för att hjälpa dig ta beslut om hur du ska hantera din snarkning
3) Ger stöd till hur du använder Snoreeze snarkskena
4) Ger dig länkar till screeningformulär från oberoende tredje part för att hjälpa dig bedöma din risk för att få obstruktiva sömnapnéer

SoundSleep identifierar också när du kan ha haft andningsuppehåll eller svårigheter att andas och: ​

1) Upptäcka förekomsten av och ljudnivån på snarkning och gör att du kan lyssna på utvalda snarkningssekvenser
2) Gör att du kan lyssna på utvalda andningssekvenser

Kontraindikationer och varningar​

Denna app har inte utformats för att användas av barn. Algoritmen har inte heller tränats att känna igen ljud från snarkande barn. Men risken för skada vid användning är försumbar i alla åldersgrupper. ​

Även om det är osannolikt är det möjligt att du genom att följa app-förslagen kan få ont av din snarkskena, och att detta inte blir bättre genom att följa de förslag som följer för att minska smärtan. I så fall ska du bortse från förslagen i appen och endast följa de instruktioner som följde med snarkskenan.