TIPS TILL PERSONER SOM LIDER AV SÖMNAPNÉ

Om du har sömnapné är du inte ensam – förbluffande nog tror man att 100 miljoner människor i världen lider av någon form av sömnapné.

Att hantera ditt problem kan vara svårt och därför utvecklade vi SoundSleep. De flesta människor tillhör någon av följande två kategorier: antingen tror du att du har sömnapné men har inte pratat med din läkare om det. Om detta låter som om det kunde vara du bör du boka tid hos din husläkare så snart som möjligt. Snarkrapporterna från SoundSleep är ett bra sätt att inleda ett samtal på. Eller så har du diagnosticerats, och behandlas förmodligen redan med en CPAP-maskin eller med en snarkskena. Eftersom du känner till hälsoriskerna med obehandlad sömnapné (högt blodtryck, stroke och diabetes för att nämna några) vill du försäkra dig om att den valda behandlingen gör sitt jobb.

Och här kommer SoundSleep in. Appen har egenskaper som hjälper dig, oberoende av hur långt du har kommit på din sömnapné-resa – oavsett om det är innan du har fått din formella diagnos eller om det gäller att hantera ditt tillstånd på en nattlig basis.

UPPTÄCK VERKTYG FÖR ATT UTVÄRDERA DIN RISK FÖR SÖMNAPNÉ

Om du tror att du har sömnapné kommer SoundSleep att hänvisa dig till användbara verktyg som används av sjukvårdspersonal, verktyg som kan hjälpa dig att utvärdera din risk för sömnapné. Dessa inkluderar ett STOP-BANG tal (ett frågeformulär som analyserar hur högt du snarkar och hur trött du känner dig), och en markör på Epworth Sleepiness-skalan (ett screening-formulär för att mäta kraftig sömnighet).

FÅ INSIKT OM DITT SNARKANDE ÖVER TID

Som en del i din sömnapné-diagnos kanske du har varit med om en sömnstudie (kallas även polysomnografi). Detta omfattar oftast att man tillbringar natten på en sömnklinik eller en sömnavdelning på ett sjukhus. Även om sömnstudier kan bidra till att diagnostisera sömnapné ger de endast en natts insyn i ditt snarkande – och ditt snarkande kan variera ganska mycket från en natt till en annan. SoundSleep hjälper dig att följa ditt snarkande varje enskild natt för att ge en tydligare bild över vad som händer.

ANVÄN APPEN TILLSAMMANS MED DIN SNARKSKENA

Om du använder en snarkskena för att behandla din sömnapné kan du registrera detaljerna om din produkt i appen. Du kan hålla koll på hur effektivt snarkskenan fungerar för dig genom snarkrapporterna och lyssna på ljudklipp från dina snarkningar under natten.